Grafiska tjänster: Vi arbetar med allt från annonser, foldrar, produktblad, informationsmaterial, rapporter, tidningar och böcker. Med en lång erfarenhet inom tryck så besitter vi en gedigen kunskap inom papper och olika trycktekniker. Vi hjälper även till med att omarbeta alternativt ta fram nya grafiska profiler.Expo: Portabla utställningar, dukar, banderoller. Vi är återförsäljare för de flesta kända varumärken inom mäss- och utställningsmaterial. Presentationsmaterial: Mappar, pärmar, block, profilprodukter.

Kontakta oss

 
Företagets namn
Kontaktperson
Telefon
E-post

Ärendebeskrivning/meddelande:

       Kontakta oss via e-post!

Grafiska tjänster:
Vi arbetar med allt från annonser, foldrar, produktblad, informationsmaterial, rapporter, tidningar och böcker.Med en lång erfarenhet inom tryck så besitter vi en gedigen kunskap inom papper och olika trycktekniker.
Vi hjälper även till med att omarbeta alternativt ta fram nya grafiska profiler.
Expo: Portabla utställningar, dukar, banderoller. Vi är återförsäljare för de flesta kända varumärken inom mäss- och utställningsmaterial.
Presentationsmaterial: Mappar, pärmar, block, profilprodukter.
PROFILERA BMC AB
Björns Trädgårdsgränd 3, 116 21 Stockholm, Tel 08 5450 2323, info@profilera.se